HealingCirkel

De HealingCirkel is een laagdrempelige groep op de dinsdagochtend. Deze groep is in het bijzonder bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om met zichzelf te werken en behoefte hebben om meer balans te kunnen gaan ervaren in hun leven.

De bijeenkomsten zijn eens in de 2 weken. Het is mogelijk om daarnaast ook een individueel traject te volgen

“In all that you do, trust yourself, that is the most important thing I can teach you.”
Bob Moore

Indicatie en werkwijze

Angst, depressie, trauma, slaapproblemen, ziekte, ernstige vermoeidheid of een negatief zelfbeeld, zijn vaak een grote belemmering om geluk te kunnen ervaren in je dagelijks leven of je eenvoudig ‘goed’ te kunnen voelen. 
Het werken in de groep is erop gericht om deze psychische klachten te laten afnemen, zodat er een nieuwe balans ontstaat en je toekomt aan nieuwe stappen en keuzes in je leven. Het herkennen van patronen en grenzen, opbouwen van meer (zelf-)vertrouwen en kracht zijn hierin belangrijk.

Binnen de HealingCirkel wordt individueel gewerkt, waarbij we gebruik maken van de kracht en support die uitgaat van het werken in een groep.
Er is plaats voor 8 deelnemers.

We geven aandacht en beweging aan verschillende lagen van het menszijn: emoties, gedachten, handelen en gedrag, kwaliteiten en zingeving.
We maken hiervoor gebruik van ontspanning, meditatie, lichaamsgerichte oefeningen, dromen en dialoog.

Om zoveel mogelijk effect te ondervinden van deelname aan de HealingCirkel, is het aan te raden 30 minuten per dag te reserveren om thuis aandacht te geven aan jezelf en aan je proces. Het bijhouden van een logboek is daar een onderdeel van. 

Data

Dit is een doorgaande groep, later instromen is mogelijk.
Dinsdagochtend, in de oneven weken, van 10.00 – 13.00 uur.

  • 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni 2024

In de loop van het jaar kan je in- en uitstappen.

Kosten

Voor particulieren zijn de kosten € 300,- voor vijf bijeenkomsten in 2023. Als je een verwijzing hebt ontvangen van je huisarts voor de Basis GGZ, dan is het mogelijk om via de basisverzekering een vergoeding te ontvangen. Vooraf is dan een intakegesprek noodzakelijk. Op de website kan je meer lezen over vergoedingen. 

Begeleider

Eldiet de Groot, GZ-psycholoog (09053402725). Lid van het NIP en NVGzP en EFT (relatietherapie).  Tevens regiebehandelaar voor de Basis GGZ. 

Aanmelden