Groepen

De basis van het werken is het meditatie- en energiewerk zoals dat is ontwikkeld door Bob Moore. In de groepen open je je voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. We doen onderzoek naar de werking van energie en de verschillende bewustzijnslagen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel). Daarbij maken we gebruik van meditaties, energie- oefeningen, muziek, dromen, dialoog en systemisch werk. De focus ligt op het individuele proces. Ieders inbreng is van belang voor het leerproces van allen en voeding voor de groep als geheel.

"Al vliegen vogels in zwermen, elk vliegt met zijn eigen vleugels."
I. Tjing

De Weg van het Hart

Op het moment dat we terugkeren naar onze innerlijke wereld, via meditatie, contact met de natuur, muziek, contact met een dierbare, ervaren we dat we weg waren van huis.  

Healing Cirkel

De HealingCirkel is een laagdrempelige groep op de dinsdagochtend. Deze groep is in het bijzonder bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om met zichzelf te werken en behoefte hebben om meer balans te kunnen gaan ervaren in hun leven.

Supervisiegroep

De supervisiegroep is open voor mensen die graag willen onderzoeken hoe ze hun levensgeschenk, hun kwaliteiten aan de wereld kunnen geven.

Zilverschoon

De naam Zilverschoon verwijst naar vrouw zijn, weerspiegeling, schoon-heid, de maan en ontvankelijkheid. Zilverschoon is ook een bloemetje dat op veel plaatsen op aarde in de berm groeit.