Welkom

We leven in een wereld die aan het veranderen is en we worden pijnlijk geconfronteerd met de gevolgen van ons beperkte bewustzijn. Voor veel mensen is het een moeilijke tijd die onzekerheid en angst oproept. Tegelijkertijd wordt van ons gevraagd mee te bewegen in de veranderingen en ons hart te openen voor onszelf, onze medemensen en de natuur. 

Het leven op aarde is in transitie, de diverse crises die zich opstapelen maken daar onderdeel van uit, net als onze individuele processen en ons dagelijks leven. Samen brengen ze ons in een nieuwe wereld waarin we goed voor elkaar zorgen, verbonden en gelukkig kunnen zijn. 

Inidividueel

Tijdens individuele consulten begeleid ik mensen bij hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Dit in de vorm van therapie (basis GGZ), coaching en healing. 

Ook geef  ik EFT-relatietherapie. 

Groepen

Wanneer je terugkeert naar je innerlijk wereld – via meditatie, contact met de natuur, muziek – merk je dat je weg was van huis. 

In de groepen open je je voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. We doen onderzoek naar de werking van energie en de verschillende bewustzijnslagen.

Retraites

Retraite betekent letterlijk ’terugtrekken uit het dagelijks leven’.  We maken tijdens deze dagen gebruik van een dagritme, meditatie, bidden, healing meditatie, inquiry, muziek, en beweging. 

Workshop of bijeenkomst

In de loop van het jaar zijn er bijeenkomsten in het Centrum waar iedereen welkom is. Zoals de “Viering van het Licht” tijdens midwinter en het “Lichtpuntje” op Driekoningen. Soms is er een workshop van drie dagen rond een specifiek thema.

Een diepe duik in meditatie, energie en bewustzijn

De basis van het werken is het meditatie- en energiewerk zoals dat is ontwikkeld door Bob Moore. In de groepen open je je voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. We doen onderzoek naar de werking van energie en de verschillende bewustzijnslagen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel). Daarbij maken we gebruik van meditaties, energie- oefeningen, muziek, dromen, dialoog en systemisch werk. De focus ligt op het individuele proces. Ieders inbreng is van belang voor het leerproces van allen en voeding voor de groep als geheel.

Healing of heel worden betekent: opnieuw ervaren dat je heel bent. Het bied je de mogelijkheid om jezelf beter te leren kennen en meer diepgang in je leven te krijgen. En het helpt je jezelf te bevrijden van beperkende patronen en gedrag. 

Het onderscheiden en verbinden van de verschillende bewustzijnslagen brengt intuïtie, denken, voelen en handelen met elkaar in overeenstemming. Je ervaart dat je één geheel bent en deel van het grote geheel. Het brengt je in contact met je zelf, de wereld en de mensen om je heen. 

Persoonlijke en spirituele groei is pas echt mogelijk in contact met de realiteit van je dagelijks leven. In dit ontwikkelingsproces kun je ervaren hoe je vorm kunt geven aan vrede en liefde in je leven. Jouw individuele transformatie is een bijdrage aan de wereld.

“Love is a law that operates in such a way, that you and I cannot dictate to it, we can only blend with it.” - Bob Moore

Eldiet de Groot

Andragoloog en GZ-psycholoog. Sinds 1990 heb ik een healingpraktijk. Daarnaast was ik werkzaam in de vrouwenhulpverlening en voor de Academie voor Natuurgeneeskunde.

Vanaf 1987 ben ik met hart en ziel betrokken bij het healing- en meditatiewerk zoals dat is ontwikkeld door Bob Moore (1928-2008), healer en spiritueel leraar in Denemarken.
Bij hem heb ik mijn scholing ontvangen. Daarnaast volgde ik lessen bij leerlingen van Bob en nam ik deel aan de supervisiegroep van Eva Høffding in Denemarken. 

Het Centrum

Het innerlijk werk in het Centrum is gericht op het transformeren van angst naar Liefde, het verruimen van ons bewustzijn en de ervaring van diepe verbondenheid met ons zelf, elkaar, de natuur en de kosmos.

Ik wens je toe dat je compassie kan ervaren voor jezelf en anderen in deze tijd van verandering en hoop je in het Centrum te mogen verwelkomen.